Stapsgewijs werken aan het verbetern van uw proces

Onze software maakt uw innovatie mogelijk

Met onze gestructereerde aanpak zoeken onze analysten samen met uw experst naar nieuwe inzichten en verbetermogelijkheden.

 • data driven smart factory
 • data driven smart factory
 • data driven smart factory
 • Goed meten

  Extra sensoren op de juiste plaats, met de juiste electronica en data collectie door Drys Edge
   

 • Leren van Data

  Uw data bevat een schat aan informatie en kennis.
  Wij helpen u om deze strategisch toe te passen.
   

 • Data Science

  Onze data science team combineert expertise in kunstmatige intelligenmtie (AI) en multivariate analyse met gedegen kennis van techniek

Met onze software willen wij bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Door pragmatische inzet van moderne software technologie en analyse mogelijkheden faciliteren wij in de totstandkoming van Smart Factories.
In onze aanpak werken we nauw samen met onze opdrachtgevers om hun productieprocessen stapsgewijs te verbeteren. Waar nodig ontwikkelen wij op maat oplossingen; met ondersteuning van ons platform kan dit snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.

Track & Trace - uw product perfect te volgen tijdens het productieproces

KxA ondersteunt steeds meer bedrijven in het stap voor stap vastleggen wat er in een product of batch gaat, waar onderdelen vandaan komen, wat er tijdens productie mee gebeurd is en zelfs hoe het product gebruikt wordt nadat het is verkocht. Dit is soms nodig vanwege wettelijke eisen, maar meestal voor kwaliteitsmonitoring.
Mochten er onverhoopt fouten in een eindproduct opgetreden zijn, dan kunnen die met de historische database worden herleid tot op grondstof niveau aan toe, en wordt vastgesteld welke producten of batch mogelijk dezelfde problemen hebben. Zodra de totale keten goed in kaart is gebracht kunnen we tracking en kwaliteit metingen ook operationeel inzetten voor continue monitoring. Hiermee kan snel worden ingegrepen als er fouten in een product dreigen te ontstaan om zo afkeur tot een minimum te beperken.
Het resultaat van onze Track & Trace is een volledige datapakket voor iedere uitgeleverd product; een geboorte certificaat met de volledige ontstaansgeschiedenis in data. Aanvullend op deze "geboorte akte" leveren wij dezelfde track & trace data in een analyse database aan; speciaal voor het uitvoeren van analyses en het zoeken naar patronen wordt de track & trace data overeenstemmend met uw productieproces opgeslagen en ontsloten.

Praktijk Case: Conline
Bij Conline in Moerdijk worden buizen voor gastransport voorzien van een coatinglaag. In de productielijn hebben operators toegang tot de detail planning; aanpassingen tijdens de uitvoering kunnen worden geregistreerd samen met aanvullende waarnemingen en testresultaten. De nplex4industry software legt data uit het productieproces vast in een historische gegevensbank (historian). Naast proces informatie worden gebruikte grondstoffen geregistreerd. Ook handmatig uitgevoerde controles en metingen worden gelogd. Rapportages zijn direct, in real-time, beschikbaar ten behoeve van aansturing en kwaliteit controles. Voor iedere buis wordt een rapport opgesteld over kwaliteit en productie karakteristieken.
De historian is voorbereid op vervolgstappen waarin extra data over het productieproces wordt toegevoegd. Met die stap kunnen verdere optimalisaties van het productieproces worden gemaakt.
 • Operator observaties & metingen
 • Track & trace rapport per product
 • Digitale fabriek
 • Batch planning
 • Data Historian
 • Robuust 24/7 99,99% available

Voorspelbaar Onderhoud - Minder uitval van uw productielijn

Door het opslaan en analyseren van alle data uit de machine, productielijn en eventuele extra sensoren, kunnen we patronen ontdekken waarom een productiemiddel niet doet wat het zou moeten doen. Met kennis over de werkelijke conditie van het productiemiddel kan het onderhoud beter worden gepland en voorspeld, uitval voorkomen en levensduur worden verlengd. Actuele conditie en historische gebeurtenissen kunnen direct zichtbaar gemaakt worden in dashboards voor operators, technische dienst en monteurs.

Praktijk Case: Trein motoren
In opdracht van Nedtrain heeft KxA studies uitgevoerd naar de levensduur van tractie motoren in twee trein typen.
In beide studies zijn meerdere treinstellen voorzien van meetapparatuur waarmee de motor tijdens gebruik nauwkeurig is gemeten. Hiervoor zijn tientallen sensoren aangebracht in de elektronica, zodat de aansturing van de motor goed in kaart is gebracht. Daarnaast zijn ook sensoren geplaatst waarmee de werkomstandigheden van de motoren is gemeten, zoals trillingen, temperatuur en koellucht condities.
Na een meetperiode van een half jaar zijn multi-variate analyses uitgevoerd op de dataset; met een data volume van ca 10 TByte aan te analyseren data was de extreme efficiency van het nplex platform een essentiële succesfactor in dit project.
Met de analyse is een accuraat beeld ontstaan van de werking van de motorinstallatie tijdens bedrijf. In de analyse is aangetoond hoe slijtage aan de motor kan worden gemonitord met dedicated sensoren en hoe naderend falen van de motor kan worden voorspeld. Uit de analyse zijn ook enkele concrete maatregelen voortgekomen waarmee in het reguliere onderhoudsproces slijtage aan de motor kan worden voorkomen, waarmee de levensduur van de motoren is verlengd.
 • 6 maanden observatie tijdens normaal gebruik
 • Speciale sensoren om vonkvorming in de motor te detecteren
 • 60 meetpunten van 1 Hz - 30 kHz
 • Analyse op 10 TByte data
 • Monitoring degradatie; voorspellen van uitval
 • Oorzaken van overmatige slijtage wegnemen door aanpassing van afkeurnormen in onderhoud

Efficiëncy - Haal de maximale efficiëncy uit uw productiefaciliteit

U herkent het vast wel: uw productielijn haalt met enige regelmaat de productie doelstelling niet. KxA ontwikkelt samen met u een historische database waarin alle relevante data uit het apparaat, de lijn, operator informatie, eventueel aangevuld met extra sensoren wordt verwerkt. Met onze speciale analyse aanpak en multivariate algoritmes achterhalen we wat de reden is voor te lage opbrengst en afkeur, zodat aanpassingen in de productie gedaan kunnen worden. Het resultaat is dat uw machines in een lijn beter met elkaar gaan samenwerken en daarmee een hogere opbrengst halen. Nieuwe of gewijzigde productielijnen komen sneller op de gewenste productiesnelheden. Prestaties kunnen via continue berekende kentallen overal worden gemonitord via dashboards en worden opgenomen in rapportages.

philips oneblade productielijn track & trace
Praktijk Case: OEE Monitor en Track&Trace
Bij Philips Consumer Lifestyle worden scheerkoppen en scheerapparaten geproduceerd. KxA heeft data uit één van de prodcutielijnen ontsloten naar de nplex Historian. Met alle productie- en meetgegevens toegankelijk opgeslagen is de basis gelegd voor het implementeren van verdere "smart" functies. In de pilot zijn twee functies uitgwerkt. In de eertse plaats wordt de efficiency van de gehele productielijn productielijn gemonitored (OEE monitoring) en met in een maatwerk visualisatie gepresenteerd.
Bij iedere geproduceerd product wordt een bestand gemaakt met de gehele ontstaansgeschiedenis. In het vervolg van de pilot ontwikkeling worden nieuwe technieken in de nplex historian ontwikkkeld waarmee visualisaties en analyse resultaten overal on de werprocessen inzetbaar worden.
De ontwikkeling van deze pilot systemen vindt plaats onder de vlag van de Region Of Smart Factories. In dit fieldlab worden pilot projecten rond geselecteerde businesscases ontwikkeld. KxA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een dataplatform binnen deze businesscase. Met dat platform zal worden gedemonstreerd hoe de data-driven Smart Factory in de praktijk vorm kan krijgen.

blijft de concurrentie voor met innovatie

Elke organisatie heeft inmiddels de beschikking over veel verschillende interne en externe databronnen. Maar om daar waarde uit te halen vind men vaak best lastig. Met KxA heeft u uw eigen externe R&D afdeling. Wij kunnen samen met u gaan kijken waar de meeste winst te behalen is, wat er al is aan data en wat er nog mist. Vervolgens gaan we relevante informatie uit de databronnen halen zodat uw bedrijf nog productiever kan worden tegen lagere kosten. Met het door KxA ontwikkelde software platform nplex4industry kunnen we dataprojecten van klein tot zeer complex snel en bedrijfszeker uitvoeren.

volg ons op LinkedIn

KxA - KxA
Drys - Drys