infographic smart industry solutions track & trace OEE optimisation operator analysis

Met onze software willen wij bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Door pragmatische inzet van moderne software technologie en analyse mogelijkheden faciliteren wij in de totstandkoming van Smart Factories. In onze aanpak werken we nauw samen met onze opdrachtgevers om hun productieprocessen stapsgewijs te verbeteren. Vaak voorkomende verbeterstappen worden ondersteund door software modules. Daarnaast ontwikkelen wij op maat oplossingen; met ondersteuning van ons platform kan dit snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.

Track & Trace - uw product perfect te volgen tijdens het productieproces

KxA ondersteunt steeds meer bedrijven in het stap voor stap vastleggen wat er in een product of batch gaat, waar onderdelen vandaan komen, wat er tijdens productie mee gebeurd is en zelfs hoe het product gebruikt wordt nadat het is verkocht. Dit is soms nodig vanwege wettelijke eisen, maar meestal voor kwaliteitsmonitoring.
Mochten er onverhoopt fouten in een eindproduct opgetreden zijn, dan kunnen die met de historische database worden herleid tot op grondstof niveau aan toe, en wordt vastgesteld welke producten of batch mogelijk dezelfde problemen hebben. Zodra de totale keten goed in kaart is gebracht kunnen we tracking en kwaliteit metingen ook operationeel inzetten voor continue monitoring. Hiermee kan snel worden ingegrepen als er fouten in een product dreigen te ontstaan om zo afkeur tot een minimum te beperken.
Het resultaat van onze Track & Trace is een volledige datapakket voor iedere uitgeleverd product; een geboorte certificaat met de volledige ontstaansgeschiedenis in data. Aanvullend op deze "geboorte akte" leveren wij dezelfde track & trace data in een analyse database aan; speciaal voor het uitvoeren van analyses en het zoeken naar patronen wordt de track & trace data overeenstemmend met uw productieproces opgeslagen en ontsloten.

Praktijk Case: Conline
Bij Conline in Moerdijk worden buizen voor gastransport voorzien van een coatinglaag. In de productielijn hebben operators toegang tot de detail planning; aanpassingen tijdens de uitvoering kunnen worden geregistreerd samen met aanvullende waarnemingen en testresultaten. De nplex4industry software legt data uit het productieproces vast in een historische gegevensbank (historian). Naast proces informatie worden gebruikte grondstoffen geregistreerd. Ook handmatig uitgevoerde controles en metingen worden gelogd. Rapportages zijn direct, in real-time, beschikbaar ten behoeve van aansturing en kwaliteit controles. Voor iedere buis wordt een rapport opgesteld over kwaliteit en productie karakteristieken.
De historian is voorbereid op vervolgstappen waarin extra data over het productieproces wordt toegevoegd. Met die stap kunnen verdere optimalisaties van het productieproces worden gemaakt.
 • Operator observaties & metingen
 • Track & trace rapport per product
 • Digitale fabriek
 • Batch planning
 • Data Historian
 • Robuust 24/7 99,99% available

Operator support - operators krijgen actuele informatie over opbrengst, afkeur en storingen

De taak van operators wordt steeds lastiger met bijvoorbeeld intelligente machines, robotarmen en steeds complexere productiestappen zoals 3D printing en mechatronische onderdelen. Steeds hogere opleidingen zijn nodig en langere inwerktijden om te snappen wat er allemaal gaande is in een productielijn.
Big Data kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de operator door proces informatie en actuele statussen van apparatuur toegankelijk te maken via dashboards. Ook is het mogelijk om operationele informatie te combineren met beslisbomen, handleidingen, e.a.. De operator krijgt zo toegang tot alle benodigde informatie om onderbouwd beslissingen te kunnen nemen. Als deze informatie ook nog continue geanalyseerd wordt kan de operator verder worden gewaarschuwd en geadviseerd over optredende patronen. De operator kan zo zonder extra bijscholing een complexe lijn bedienen.

Voorspelbaar Onderhoud - Minder uitval van uw productielijn

Door het opslaan en analyseren van alle data uit de machine, productielijn en eventuele extra sensoren, kunnen we patronen ontdekken waarom een productiemiddel niet doet wat het zou moeten doen. Met kennis over de werkelijke conditie van het productiemiddel kan het onderhoud beter worden gepland en voorspeld, uitval voorkomen en levensduur worden verlengd. Actuele conditie en historische gebeurtenissen kunnen direct zichtbaar gemaakt worden in dashboards voor operators, technische dienst en monteurs.

Praktijk Case: Trein motoren
In opdracht van Nedtrain heeft KxA studies uitgevoerd naar de levensduur van tractie motoren in twee trein typen.
In beide studies zijn meerdere treinstellen voorzien van meetapparatuur waarmee de motor tijdens gebruik nauwkeurig is gemeten. Hiervoor zijn tientallen sensoren aangebracht in de elektronica, zodat de aansturing van de motor goed in kaart is gebracht. Daarnaast zijn ook sensoren geplaatst waarmee de werkomstandigheden van de motoren is gemeten, zoals trillingen, temperatuur en koellucht condities.
Na een meetperiode van een half jaar zijn multi-variate analyses uitgevoerd op de dataset; met een data volume van ca 10 TByte aan te analyseren data was de extreme efficiency van het nplex platform een essentiële succesfactor in dit project.
Met de analyse is een accuraat beeld ontstaan van de werking van de motorinstallatie tijdens bedrijf. In de analyse is aangetoond hoe slijtage aan de motor kan worden gemonitord met dedicated sensoren en hoe naderend falen van de motor kan worden voorspeld. Uit de analyse zijn ook enkele concrete maatregelen voortgekomen waarmee in het reguliere onderhoudsproces slijtage aan de motor kan worden voorkomen, waarmee de levensduur van de motoren is verlengd.
 • 6 maanden observatie tijdens normaal gebruik
 • Speciale sensoren om vonkvorming in de motor te detecteren
 • 60 meetpunten van 1 Hz - 30 kHz
 • Analyse op 10 TByte data
 • Monitoring degradatie; voorspellen van uitval
 • Oorzaken van overmatige slijtage wegnemen door aanpassing van afkeurnormen in onderhoud

Efficiëncy - Haal de maximale efficiëncy uit uw productiefaciliteit

U herkent het vast wel: uw productielijn haalt met enige regelmaat de productie doelstelling niet. KxA ontwikkelt samen met u een historische database waarin alle relevante data uit het apparaat, de lijn, operator informatie, eventueel aangevuld met extra sensoren wordt verwerkt. Met onze speciale analyse aanpak en multivariate algoritmes achterhalen we wat de reden is voor te lage opbrengst en afkeur, zodat aanpassingen in de productie gedaan kunnen worden. Het resultaat is dat uw machines in een lijn beter met elkaar gaan samenwerken en daarmee een hogere opbrengst halen. Nieuwe of gewijzigde productielijnen komen sneller op de gewenste productiesnelheden. Prestaties kunnen via continue berekende kentallen overal worden gemonitord via dashboards en worden opgenomen in rapportages.

blijft de concurrentie voor met innovatie

Elke organisatie heeft inmiddels de beschikking over veel verschillende interne en externe databronnen. Maar om daar waarde uit te halen vind men vaak best lastig. Met KxA heeft u uw eigen externe R&D afdeling. Wij kunnen samen met u gaan kijken waar de meeste winst te behalen is, wat er al is aan data en wat er nog mist. Vervolgens gaan we relevante informatie uit de databronnen halen zodat uw bedrijf nog productiever kan worden tegen lagere kosten. Met het door KxA ontwikkelde software platform nplex4industry kunnen we dataprojecten van klein tot zeer complex snel en bedrijfszeker uitvoeren.
lees verder over ons software platform