Data voor verkeerskundige Analyses

Het aantal verkeersbewegingen neemt al jaren toe, de complexiteit om hier mee om te gaan wordt ook steeds groter. Overheden willen meer doen om problemen te voorkomen en de leefbaarheid en veiligheid van regio's te vergroten. Nieuwe technieken gebaseerd op Video Inteligence of Big Data toepassingen kunnen daarbij een grote rol spelen. KXA is specialist op beide vlakken en wij hebben onze kennis gebruikt om verschillende verkeersproducten te ontwikkelen en te automatiseren, waarmee efficient en doeltreffend verkeersinformatie wordt geleverd aan wegbeheerders en onderzoekers.

Verkeerskundige diensten

Overheden hebben steeds meer data. Om slimme dingen te doen met deze data moeten ze uitgelezen, samengevoegd, opgeschoond en verwerkt worden, waarna ze vervolgens geanalyseerd kunnen worden en het beleid waar nodig aangepast. Verkeersintensiteit Voor het verkeersbeleid is belangrijk om te weten hoeveel verkeer er over een bepaalde weg of wegvak rijdt. We meten voor korte of langere tijd de weg of wegvakken op de verkeersintensiteit. Ook mogelijk in combinatie met classificeren. Trendanalyses We kunnen voor u verschillende datastromen voor langere termijn opslaan en samenvoegen en analyseren waarbij u trends kunt signaleren en uw verkeersbeleid hierop aan kunt passen. Uitlezen parkeergarages Ten behoeve van Dynamische parkeerverwijssystemen of om de bezettingsgraden van parkeergarages te bepalen, kunnen we de parkeerautomaat voor u uitlezen en de data kort of langdurig opslaan. Ook als het gaat om VLOG, PRIS of SPDP bestanden Effect metingen Met verschillende soorten metingen kunnen we kijken wat het effect is van uw ingrijpen op het wegvlak. Bijvoorbeeld bij tijdelijke weg-omleidingen, mededelingen op DRIP of VRI systemen. Conversie naar open portal. Overheden beschikken over veel data uit verschillende databronnen. We kunnen voor u een Open Portal bouwen waar al deze data beschikbaar wordt gemaakt voor verkeerskundigen, wegbeheerders en externe applicatie bouwers. Dataverrijking Uw eigen databronnen kunnen verrijkt worden met andere databronnen bijvoorbeeld blue tooth, floating car data, geluid, luchtkwaliteit, camarabeelden of met weergegevens van het KNMI zodat u nog beter in staat bent om te voorspellen waar potentiele verkeersproblemen kunnen ontstaan. N.b. Voor al onze producten/diensten geldt dat we ze zowel in een tijdelijke als permanente opstelling kunnen leveren. Mocht er behoefte bestaan aan andere geavanceerde toepassingen dan kunnen we in overleg met u, dit ontwikkelen.

Data voor verkeerskundige Analyses

KxA is de ontwikkelaar en beheerder van de NDW historische gegevensbank voor razendsnelle uitvraag van verkeersdata uit het Nederlandse wegennet. Inmiddels zijn 400 miljard metingen opgeslagen. Onafhankelijk van de geselecteerde locaties en tijdsvenster wordt altijd met dezelfde hoge performance 24 per dag data geleverd en gerapporteerd.